Proposta didàctica per Cicle Inicial i/o Cicle Mitjà

Cada alumne/a hauria de preguntar a casa seva quin electrodomèstic han comprat darrerament i que se’n va fer el vell.

Cal que facin un dibuix a grandària dina4, i després, s’enganxen a una mural veb gran a forma de deixalleria, i un cop acabat, preguntar que en fem?

Proposta didàctica per a Cicle Mitjà o Cicle Superior

Haurien de fer una llista dels electrodomèstics; grans i petits, que tenen a casa, investigar quants anys fa que tenen cada electrodomèstic i calcular quants en tindran a la seva vida. Aquest exercicis pot ser més simple amb dos o tres electrodomèstics o més complexe, posant els assecadors, màquines d’afaitar, … arribant a una quantitat interessant.