Llegeix atentament i al final contesta:

En una poble hi ha 3000 persones.

Un 96% de les persones són treballadores, i cobren una mitjana de 15.500 €/any, de les quals, 10 persones cobren 6050 €/any

Un 3,9 % són persones empresàries, cobren 254.000€/any

Hi ha 2 persones que no treballen, fan treballar els diners, i sense fer res, guanyen 3.026.000 €/any una i l’altra persona camp982.050€/any.

I finalment, la Sra Marta, que té molts diners, és la més respectada del poble, ja que deixa diners a tothom per a fer els seus projectes. Podríem dir que gairebé tot el poble li deu diners. A més, és la propietària de les 3 fàbriques del poble. Total, ella sola guanya igual que la suma dels altres dos més rics.

 

Preguntes:

1.- Quin percentatge de diners guanya la Sra Marta respecte a la totalitat del poble?

2.- Quina renda mitjana per càpita hi ha en aquest poble?

3.- Quina relació hi ha entre el sou més gran i més petit?

4.- La majoria de persoens, si ho cobren en 14 pagues, quan guanyen al mes?

5.- I la senyora Marta, quan guanya al mes?

6.- Quina riquesa aporten les persones més riques del poble?