Els nostres objectius són:

– L’Economia Social i Solidària és el model cap a la transformació social que permetrà democratitzar l’economia.

– Posar l’Economia Social i Solidària al servei de la societat/persones, sobretot en els procesos educatius i de creixement.

– Elaborar propostes didàctiques que promoguin el pensament crític basat en els valors de l’Economia Social i Solidària.

– Promoure actituds i hàbits que condueixin cap el consum social i solidari.

– Afavorir la inclusió de l’Economia Social i Solidària dins l’ensenyament.